By

Dinde Bir “Sine Qua Non”: LAİKLİK

Fransız tarihçi ve sosyolog Jean Baubérot Dünyada Laiklik isimli eserinde şöyle bir tespitte bulunur: “Franco-Fransız bakış açısına sahip olanlar, Laicité (Laiklik) kelimesinin uluslararası bir dil olan İngilizce başta olmak üzere belli dillere tercüme edilemez olduğunu iddia ederler”. Bu tespitinden sonra Laiklik terimini ise şöyle açıklar: “Bu terim Yunanca Laos kelimesinden ve kilise Latincesinden gelir. “Kilisenin buyruklarını almamış olan, din adamlarından bağımsız halk anlamına gelen” Laicus, İngilizcede Layman (ruhban sınıfından olmayan kimse) kelimesine karşılık gelmektedir.”[1]

20. yüzyılın son çeyreğinde ve günümüzde Batı’da ve ülkemizde tartışmalara neden olan “Laiklik” kavramı, kavramın yeniden tanımlanması gerektiğine dair talepleri de beraberinde getirmektedir. Bu tartışmalara “İdeolojiler Çağının çöküş sürecine girmesi ile başlayan dini eğilimler” temel neden olarak gösterilirken, diğer taraftan eğilimlerin ayakta kalmak için bir “son hamle” niteliğinde ideolojilerin bizzat kendileri tarafından hayata geçirildiği de bilinmektedir. Devamını Oku

By

Karikatüre Dair

 

Dört gün içinde yaşanan olaylardan yalnızca birkaçı:

Charlie Hebdo katliamı ve Türkiye’de katliama “ama” başlangıcıyla yorum yapanların sayısal oranı,

Nijerya’da Boko Haram’ın iki bin kişiyi katlettiğine dair haberler,

Fuat Avni’nin “Büyük alışveriş merkezlerinden ve kalabalık yerlerden uzak durunuz. Her an Yezid’in hain planlarının terör kurbanı olabilirsiniz,” uyarısı,

Diyanet ve Nurettin Yıldız’ın fetvaları:

Diyanet İşleri: “Dövme yapan ve yaptıran kadınlar, kaşından yüzünden tüy aldıranlar lanetlenmiştir.”

Nurettin Yılmaz: “6 yaşında çocukla evlenebilirsiniz”…

stephen mumberson

(Çizim: Stephan Mumberson)

Wikipedia’da karikatürün tanımı için şöyle deniyor: “Karikatür, ele aldığı konuları komik veya iğneleyici olması için abartan ve çarpıtan resim türüdür.” Devamını Oku

By

Zaman-Mekan Ve Tasarım

 

Zamanı işaret eden; saat: 12 – bugün Pazar  – 2015 yılı gibi göstergeler “zaman nedir?” sorusuna yanıt vermese de zamanın mekân üzerinde bıraktığı izleri ölçmemize yardımcı olabilir.

“Zaman-Mekân”ı ister insan zihninin zorunlu bir tasarımı, ister Bin-Bang’in bir sonucu olarak tanımlayalım dünyasal bir “gerçeklik” olarak 2015 yılına girmiş bulunuyoruz. Devamını Oku